12 Jun 2015

ON MY DESK - illustration inspired by Valentino


/ Po dedykowaną ilustrację na zamówienie np. produktów Twojej marki,
skontaktuj się ze mną mailowo: 

sonho.butik@gmail.com /


No comments:

Post a Comment